அருள்மிகு நரசிம்ம சுவாமி திருக்கோயில் - சிறப்பு வழிபாடுகள்

சிறப்பு வழிபாடுகள்


நித்திய கட்டளை

      நித்திய கட்டளை பூஜை முறைக்கு ரூ. 5000/- நன்கொடையாகப் பெறப்படுகிறது. பக்தர்கள் வேண்டுகோளுக்கேற்ப அவர்கள் விரும்பும் நாளில் அர்ச்சனைகள் நடைபெறும். ஒருமுறை நித்திய கட்டளையாக ரூ.5000/- செலுத்தி வருடத்தில் ஒரு நாள் வாழும் வரை அர்ச்சனை செய்து கொள்ளலாம்.


மாத வழிபாடுகள்

      ஒரு வருடத்திற்கான மாத வழிபாட்டு முறை கட்டணம் ரூ.500/- மட்டுமே. கட்டளை செலுத்திய வருடத்தின் ஒவ்வொரு மாதமும் பக்தரின் நட்சத்திரத்தன்று அர்ச்சனை செய்யப்படும்.


mUFMrnea mnf flz xUegUF %.6000/- j IJ egfSFbkhj %.30,000/-

btbzfhflz =%.75,000/-

RthUfahz (mUFeukRthUnfh) = %.2,500/-

jfnj flz = %.2,000/-

jfKyh ftr flz = %.5,000/-

Kj ftr flz = %.3,000/-

btftr flz = %.750/-

jkhjKjPhW Hik (khjhu) tilkhiy = %.500/-


அருள்மிகு நரசிம்ம சுவாமி திருக்கோயில், நாமக்கல். Copyright ©2014